Gelieve alle velden in te vullen

Close

Privacyvoorwaarden

Computer-Team verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens, die u op deze site invoert, op een zorgvuldige manier te beheren. Uw naam, functie, bedrijf, adres en e-mailadres blijven strikt vertrouwelijk en worden door Computer-Team opgeslagen in een centraal beveiligd bestand.

Computer-Team wendt deze gegevens enkel aan voor intern gebruik en voor eigen commerciële doeleinden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u op schriftelijk verzoek steeds de door u ingevoerde gegevens inkijken of corrigeren. U kunt bovendien ook ten allen tijde vragen uw gegevens te schrappen uit ons bestand.